.diva

60 tekstów – auto­rem jest .di­va.

Wszys­tkie słowa, które po­wiesz przed 'ale' są nieważne. 

myśl • 21 czerwca 2012, 23:26

Uda­jemy, że już się nie znamy,
już nie po­gada­my jak kiedyś ..
nie ma­my wspólne­go te­matu ani na­wet nie ma­my potrzeby. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2012, 11:00

Życie jest jak kolorowanka:
al­bo sa­me kon­tu­ry, al­bo ko­loro­wa, ale ile kre­dek połamanych. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 grudnia 2010, 16:44

nie wy­syłaj mnie do fryzjera.

usiądź za mną.
weź grze­bień i zap­leć mi dwa ru­de warkocze.
krzy­we, nierówne, roz­pa­dające się.

jeśli Ty je zro­bisz i tak będę czuła się najpiękniejsza. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 października 2010, 14:56

rzu­cili mi wyzwanie.
krzycze­li, że będę wal­czyć ze swym od­wie­cznym i naj­groźniej­szym wrogiem.
pod­niosłam ręka­wice, a oni na ring wnieśli lustro. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 2 września 2010, 12:18

i będę Ci wy­jadać z talerza.
bo Ty szczęśli­wy jes­teś, to nie mu­sisz jeść.

a nie­szczęśli­wi to niech się cho­ciaż na­jedzą porządnie. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 26 lipca 2010, 20:04

mówią: 'klin klinem.'

a spróbuj później wyjść z tej zak­li­nowa­nej dziury. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 17 lipca 2010, 11:24

Im większą liczbę osób stra­tujesz wchodząc na szczyt, tym większą salwę śmie­chu usłyszysz, gdy będziesz spadał. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 7 lipca 2010, 11:39

bo gdy­byś zaw­sze był cały prze­pełniony szczęściem, to by Ci bo­kiem wychodziło. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 25 czerwca 2010, 19:53

to nie łza.
to tyl­ko ser­ce bie­rze kąpiel. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 22 czerwca 2010, 16:50

.diva

metr sześcdziesiąt dziewięc w jednej skarpetce.

Zeszyty
  • fenomen. – bo war­to do­ceniać słowa.

  • pozytywnie. – jak umrę to ze śmie­chu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.diva

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność